Oprava a údržba

S cieľom poskytnúť zákazníkom vysokokvalitné služby poskytuje PHILIFAST zákazníkom bezplatné služby údržby produktov počas záručnej doby.Po potvrdení, že problém s produktom je spôsobený našou spoločnosťou, môže zákazník vrátiť PCB našej spoločnosti na bezplatnú údržbu.S cieľom minimalizovať stratu zákazníkov.

5.1